• 1st period - Precalculus

  2nd period - Algebra 2 

  3rd period - Precalculus

  4th period - Algebra 2

  5th period - Precalculus

  6th period - Lunch - Academic

  7th period - TSI

  8th period - Algebra 2

  9th period - Conference